NACE  PRIMIGEA A CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DAS INDUSTRIAS DAS MATERIAS PRIMAS MINERAIS

NACE PRIMIGEA A CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DAS INDUSTRIAS DAS MATERIAS PRIMAS MINERAIS

        A Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas e Minerais Industriais ( COMINROC) e a Confederación Nacional de Empresarios da Minería e da Metalurgia ( CONFEDEM) crean esta nova sociedade

A Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas e Minerais Industriais – COMINROC e a Confederación Nacional de Empresarios da Minería e da Metalurgia- CONFEDEM formalizaron esta tarde a constitución da Confederación Española das Industrias das Materias Primas Minerais – PRIMIGEA.

Javier Targhetta Roza, conselleiro delegado de Atlantic Copper foi elixido como primeiro presidente da Confederación. Estará acompañado por Rafael González Gil – García, director de Desenvolvemento Mineiro de TOLSA, en calidade de vicepresidente; Vicente Gutiérrez Peinador, director xeral de CONFEDEM como secretario xeral; e por César Luaces Frades, secretario xeral técnico de COMINROC, coas funcións de director xeral.

Esta nova Confederación exercerá a representación de todos os sectores das industrias das materias primas minerais: Arcillas, Áridos, Areas Silíceas, Cales, Cementos, Magnesitas, Metalurgia, Mineralurgia, Minerais Enerxéticos, Minerais Industriais, Minerais Metálicos, Lousas, Roca Ornamental e Xesos, ante institucións, entidades públicas, privadas e administracións, tanto no ámbito nacional como internacional.

Entre os seus obxectivos atópanse, a defensa e promoción dos intereses dos seus membros en relación cos campos da extracción, produción, distribución e promoción dos recursos naturais explotados; no tratamento e elaboración para obter materias primas minerais útiles para a sociedade; a reciclaxe e a reutilización dos seus residuos; a rehabilitación de explotacións; e o desenvolvemento tecnolóxico da industria, co apoio dos fabricantes e subministradores a maquinaria, enerxía, servizos e equipamento para as empresas.

Unha industria á vangarda da sustentabilidade

PRIMIGEA nace para promover o acceso dos sectores industrial, enerxético, da construción e obras públicas en España ás materias primas minerais necesarias para as súas respectivas actividades. Tal acceso inclúe, tanto a exploración e explotación de recursos minerais en España, como o desenvolvemento de proxectos de Economía Circular, como, así mesmo, a contribución ao libre comercio internacional de maneira que, aquelas materias primas que non poidan ser obtidas en España nin por explotación mineira nin por reciclaxe, si o poidan ser pola vía comercial importándoas doutras zonas do mundo. Esta é tamén unha prioridade da Unión Europea nas súas axendas de actuación dos últimos anos.

Neste sentido, PRIMIGEA impulsará proxectos relacionados co desenvolvemento sustentable do sector, mediante a mellora técnica e a aplicación de boas prácticas en calidade de produción e de produto, medio ambiente, seguridade e saúde no traballo.

Nese contexto, a nova Confederación traballará para seguir profundando nunha Industria das Materias Primas Minerais Sustentables, moderna, avanzada medioambientalmente, que permita poñerse á cabeza da loita contra o cambio climático e da descarbonización da economía, servir de panca para a transición xusta, colocala á vangarda da rehabilitación das explotacións e da xestión da biodiversidade e coadyuvar á consecución dos obxectivos da economía circular reforzando, así, as accións nas estas industrias levan décadas progresando.

Todo iso, de forma congruente coas políticas da UE e, en particular, coa Iniciativa de materias primas para facer fronte ás necesidades dos cidadáns a curto, medio e longo prazo, impulsando as empresas 4.0, eficientes, sustentables e con criterios avanzados de gobernanza, para manter a actividade industrial e a cohesión territorial na España baleira, mellorando o acceso aos recursos para reducir, así mesmo, a dependencia de materias primas minerais, especialmente os procedentes de zonas de conflito ou producidos, en terceiros países sen respecto aos dereitos humanos, o medio ambiente e a seguridade e saúde.

Riqueza e emprego

Estas industrias xogan un papel crave como provedores de sectores tan importantes como a : metalurgia e siderurgia, a industria transformadora como automóbiles, electrónica, industria química, xeración, transporte e almacenamento de enerxía, cemento, cales, xesos, cerámica, formigón, morteiro, ladrillos, vidro, rocas ornamentais, áridos, fertilizantes e outros materiais para a construción, para a alimentación e para o medio ambiente. Neste sentido, o Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre «A minería non enerxética en Europa» (2009/ C 27/19) di que o 70 % da industria europea depende directa ou indirectamente das actividades da industria de Materias Primas Minerais.

En conxunto, as preto de 2.500 empresas destas industrias e as súas preto de 3.000 explotacións mineiras xeran 221.500 postos de traballo directos, segundo os datos da Estatística Mineira de España e do INE e preto de 600.000 se incluímos os indirectos e os inducidos.

Esta industria abastece, entre outros, o sector da construción, con 1.281.400 traballadores rexistrados e os sectores de enerxía eléctrica (en particular a renovable), produtos metálicos, ferro, aceiro, ferroaleaciones, industria química, etc., cuxo valor de produción é superior aos 50.000 M€., e emprega a outros 583.500 traballadores, cuxa competitividade e capacidade de xerar riqueza e de contribuír ao equilibrio da balanza comercial depende da subministración de materias primas desde xacementos nacionais.

A industria de materias primas minerais é un sector estratéxico, absolutamente imprescindible para o desenvolvemento da actividade económica de España, poñendo en valor máis de 120 tipos diferentes de rocas e minerais.

Do anterior, resulta evidente que España require dunha adecuada política de materias primas para poder converxer co obxectivo da UE de que o 20% do PIB proceda da industria.

 

 

 

 

 

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 77 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2015 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 37,5 millóns de euros.